top of page

TARAFLAR ARASINDA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme aşağıda belirtilen hükümler ve koşullar çerçevesinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.

 

'ALICI' (sözleşmede bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır)

AD SOYAD:

ADRES:

'SATICI' (sözleşmede bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)

 

Climberist Spor Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 

Adres: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Sk No: 86D Beşiktaş

 

ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle sipariş tutarını, varsa kargo ücretini ve belirtilen diğer ek ücretleri ödemekle yükümlü olacağını peşinen kabul etmiş olup, siparişi onaylayarak bu yükümlülük hakkında kendisine bilgi verilmiştir.

TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıdaki terimler yanlarında belirtilen anlamları taşıyacaktır:

 

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

YASA: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Resmi Gazete: 27.11.2014/29188),

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında mal temini dışındaki her türlü tüketici işlemini,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sağlayan tüzel kişi nam ve hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya bunlardan yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

WEB SİTESİ: SATICI'ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: SATICI'ya ait internet sitesinden bir mal veya hizmet talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI,

SÖZLEŞME: SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri alım satımına konu taşınır mallar ile gayri maddi mallardır.

DERS

İşbu Sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Tüketicinin Korunması ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği.

 

Listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene veya değiştirilene kadar geçerlidir. SATICI ürün fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

SATICI BİLGİSİ

Unvanı: Climberist Spor Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi

VERGİ DAİRESİ: Besiktas

VERGİ No: 2111232931

İ.T.O Sicil No:233888-5 

Adres: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Sk No: 86D Beşiktaş

E-posta: welcome@gymratslab.com

ALICI BİLGİLERİ

alıcı

Teslimat adresi

Telefon

Faks

E-posta/kullanıcı adı

 

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

E-posta/kullanıcı adı

SÖZLEŞME BİLGİLERİNE KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER

Mal/ürün/hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, miktarı gibi temel özellikleri satıcının internet sitesinde yayınlanır. Satıcı ilgili ürün için kampanya düzenlemiş ise ürünün temel özelliklerini kampanya döneminde inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

 

7.2. Web sitesinde listelenen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene veya değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar, belirtilen süre dolana kadar geçerlidir.

 

7.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Miktar

Birim fiyat

ara toplam

(KDV dahil)

Nakliye maliyeti

Toplam:

Ödeme Yöntemi ve Planı

Teslimat adresi

 

alıcı

Fatura Adresi

Sipariş tarihi

Teslim tarihi

Teslimat Yöntemi

 

7.4. Ürünün kargo masrafı olan kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.

 

FATURA BİLGİSİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

E-posta/kullanıcı adı

 

Fatura teslimatı: Fatura, sipariş teslimatı sırasında sipariş ile birlikte fatura adresine teslim edilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde yer alan ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, teslimat adresi, siparişi verilen ürünlerin temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatları, ödeme ve teslimat bilgileri hakkında doğru ve eksiksiz bilgi edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.2. Sözleşme konusu her ürün, ALICI'nın alışveriş merkezine olan mesafesine göre ALICI'ya veya ALICI'nın internet sitesinde belirttiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilecektir. 

 

ikametgahı, internet sitesinde ön bilgilendirmede belirtilen süre içinde. Bu süre içinde ürün ALICI'ya teslim edilemezse ALICI sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

 

9.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ve gerekli diğer bilgi ve belgelerle birlikte yasal gerekliliklere uygun olarak teslim etmeyi taahhüt eder. doğruluk, dürüstlük, özen ve öngörü ile hizmet kalitesini korumak ve geliştirmektir. SATICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü yerine getirmeden önce ALICI'ya bilgi vermek ve açık onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

9.5. SATICI, sipariş edilen ürün veya hizmetin teslimatının imkansız hale gelmesi nedeniyle sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildirimde bulunmayı ve 14 gün içinde bedelini iade etmeyi taahhüt eder. toplam tutar.

 

9.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini ve herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

9.7. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce yetkisiz kişilerce kullanılması sebebiyle sözleşme konusu ürünün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI'yı kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, sözleşme konusu ürünü, nakliyesi SATICI'ya ait olmak üzere 3 gün içinde iade edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

9.8. SATICI, öngörülemeyen hallerin tarafların kontrolü dışında ortaya çıkması, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi veya geciktirmesi gibi mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması halinde durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI ayrıca siparişin iptalini, sözleşme konusu ürünün benzeriyle değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durum ortadan kalkana kadar ertelenmesini talep etme hakkına sahiptir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, ALICI'nın yaptığı nakit ödemelerde, ürün bedeli 14 gün içinde ALICI'ya nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yapmış olduğu ödemelerde ürün bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 gün içinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesaplarına yansımasının ortalama 2 ila 3 hafta sürebileceğini ve banka tarafından iade yapıldıktan sonra tutarın ALICI hesaplarına yansıtılması sürecinin tamamen ALICI ile ilgili olduğunu kabul eder. ALICI, bankanın işlem sürecinden sorumlu tutulamayacağını ve olası gecikmelerden SATICI'yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.9. SATICI, belirtilen adres, e-posta adresi, sabit ve cep telefonu hatları ve diğer iletişim bilgilerini kullanarak posta, e-posta, SMS, telefon görüşmeleri ve sair iletişim, pazarlama, bildirim ve sair amaçlarla ALICI'ya ulaşma hakkına sahiptir. veya daha sonra ALICI tarafından SATICI'ya ait internet sitesinde güncellenir. ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

 

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ve ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması yükümlülüğü ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

 

9.11. Alıcı (ALICI) ile sipariş sırasında kullanılan kredi kartının aynı kişiye ait olmaması veya ürünün alıcıya tesliminden önce siparişte kullanılan kredi kartı ile ilgili bir güvenlik açığının tespiti halinde SATICI ( SATICI), ALICI'dan kredi kartı hamilinin kimlik ve iletişim bilgileri ile bir önceki aya ait kredi kartı ekstresini veya kredi kartının kart hamiline ait olduğuna dair banka yazısını talep edebilir. ALICI tarafından talep edilen bilgi/belgeler sağlanana kadar sipariş beklemeye alınacak olup, söz konusu taleplerin 24 saat içinde karşılanmaması halinde SATICI'nın siparişi iptal etme hakkı saklıdır.

 

9.12. SATIN AL

 

R, SATICI'ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve ilgili sair bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin yanlışlığı nedeniyle SATICI'nın maruz kalabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir menfi sonuç çıkması halinde ALICI'nın derhal ve SATICI'nın ilk ihbarı üzerine zararın tamamını tazmin eder.

 

9.13. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal düzenlemelere uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bu tür ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran ALICI'ya ait olacaktır.

 

9.14. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kamu düzenini bozacak, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız, taciz edecek veya başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek hiçbir hukuka aykırı amaçla kullanmayacaktır. Ayrıca üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını engelleyici veya engelleyici faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı vb.) faaliyette bulunamaz.

 

9.15. SATICI'ya ait internet sitesi aracılığıyla, SATICI'nın kontrolünde olmayan, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya sair içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI'ya kolaylık sağlamak amacıyla verilmiş olup, herhangi bir internet sitesini veya siteyi işleten kişiyi tasdik etmemekte ve link verilen internet sitesinde yer alan bilgilere ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir.

 

9.16. İşbu sözleşmede sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye, bu ihlallerden hem cezai hem de hukuki olarak bizzat sorumlu olup, SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca, üyelik sözleşmesine uyulmaması nedeniyle olayın hukuki boyuta taşınması halinde SATICI'nın üyeden tazminat talep etme hakkı saklıdır.

VAZGEÇME HAKKI

10.1. Mesafeli sözleşme mal satışına ilişkin ise ALICI 14 (ondört) gün içinde SATICI'ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI'ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma süresi sona ermeden önce tüketicinin rızası ile ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar SATICI'ya aittir. ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya taahhütlü posta, faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün "" maddesine ilişkin hükümler çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı Verilen Ürünler.

 

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün "" maddesine ilişkin hükümler çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" işbu sözleşmede belirtilmiştir. Bu hakkın kullanılması halinde;

 

a) Gerçek kişi veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Kurumlar adına yapılan sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanmayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu ve ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli iade etmek ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmekle yükümlüdür.

e) ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI, kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma süresi içinde ürünün usulüne uygun kullanılması nedeniyle üründe meydana gelebilecek değişiklik veya bozulmalardan ALICI sorumlu tutulamaz.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI'nın isteğine göre hazırlanan veya açıkça kişiye özel hazırlanan ürünler, iç çamaşırı altları, mayo altları, makyaj ürünleri, tek kullanımlık ürünler, bozulabilir veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, sağlık ve hijyen açısından iadesi uygun olmayan ürünler Teslimden sonra ALICI tarafından ambalajı açılmışsa, teslimden sonra diğer ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler, gazete, dergi gibi süreli yayınlarla ilgili mallar, elektronik ortamda teslim edilen hizmetler veya anında teslim edilen gayri maddi mallar gibi sebepler ALICI tarafından tüketiciye iletilmiş olup, ses veya görüntü kayıtları, kitaplar, dijital içerikler, yazılım programları, veri kayıt ve veri depolama cihazları, bilgisayar sarf malzemeleri, Yönetmelik hükümlerine göre ALICI tarafından ambalajı açılmış ise iade edilemez. Ayrıca cayma süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması Yönetmelik uyarınca mümkün değildir.

 

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemelerinin (toner, kartuş, şerit vb.) açılmamış, denenmemiş, hasar görmemiş ve kullanılmamıştır.

TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu ödemede temerrüde düşmesi halinde faiz ödeyeceklerini ve banka ile aralarındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde kart sahibi bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; oluşan masrafları ve vekalet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her halükarda ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı doğrudan veya dolaylı zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI.

YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda şikayet ve itirazlar kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketici sorunları hakem heyetlerine veya tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin gerçekleştirildiği yerdeki tüketici mahkemesine yapılır. aşağıda belirtilen. Parasal limite ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

28 Mayıs 2014 itibariyle:

a) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68 inci maddesine göre değeri 7.550,00 (yedi bin beş yüz elli) TL'nin altında olan uyuşmazlıklarda, ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 7.550,00 TL (yedi bin beş yüz elli) ila 11.350,00 TL (on bir bin üç yüz elli) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehirlerde değeri 7.550,00 TL (yedi bin beş yüz elli) ile 11.350,00 TL (on bir bin üç yüz elli) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulur.

Bu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

 

GEÇERLİLİK

ALICI, site üzerinden verdiği siparişe ilişkin ödemeyi yaptığında işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin kesinleşmesinden önce işbu sözleşmenin ALICI tarafından web sitesinde okunması ve kabul edilmesi için gerekli yazılımsal düzenlemelerin yapılmasından sorumludur.

 

SATICI:

ALICI:

TARİH:

bottom of page